Teismą laimėjo, bet į darbą kol kas negrįš
Ape­lia­ci­nio teis­mo dėl kal­ti­ni­mų pikt­nau­džia­vi­mu iš­tei­sin­tas Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (VLK) va­do­vas Al­gis Sas­naus­kas į dar­bą kol kas ne­grįš, tei­gia Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. „Ne­pai­sant to, kad pir­ma­die­nį Ape­lia­ci­nis teis­mas iš­tei­si­no A. Sas­naus­ką bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ta­čiau šiuo me­tu jis ne­ga­li bū­ti grą­žin­tas į Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­riaus par­ei­gas“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro at­sto­vė spau­dai Li­na Bu­šins­kai­tė-Šriu­bė­nė.

Ji nurodė, kad ministerija lauks Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo dėl A. Sasnausko atleidimo iš VLK direktoriaus pareigų. Šią administracinę bylą nuspręsta sustabdyti iki galutinio sprendimo baudžiamojoje byloje.

Pagal įstatymą, apeliacinės instancijos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jų paskelbimo dienos, tačiau jis dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Ministro Aurelijaus Verygos atstovė taip pat atkreipė dėmesį, kad Valstybinė ligonių kasa jau turi nuolatinį vadovą – pernai spalį į šias pareigas buvo paskirta Jūratė Sabalienė.

„Taigi, kol nėra išnagrinėta byla dėl A. Sasnausko atleidimo iš VLK direktoriaus pareigų ir įvertinus kitas minėtas aplinkybes, kalbėti apie jo galimybes grįžti į pareigas dar anksti. Bent jau, pagal šiuo metu turimus duomenis“, – tvirtino L. Bušinskaitė-Šriubėnė.

Apeliacinis teismas pirmadienį išteisino A. Sasnauską, nes nustatė, kad jis buvo išprovokuotas. Teismas neteisėtais pripažino operatyvinio tyrimo metu gautus duomenis, o juos atmetus byloje neliko jokių kitų įrodymų.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Teisėsauga nagrinėjo 2009 metais VLK organizuotus viešųjų intelektualinės saugos paslaugų pirkimus, nors prokurorai įtarė, kad jais siekta pirkti paslaugą pasiklausymo aparatūrai aptikti ir jai neutralizuoti.