Teisingumo ministrė apie savo ateitį poste žada paskelbti kitą savaitę
Iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos nu­spren­du­sių trauk­tis so­cial­de­mo­kra­tų de­le­guo­ta tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė apie sa­vo at­ei­tį par­ei­go­se pa­skelbs ki­tą sa­vai­tę, pra­ne­šė jos at­sto­vai.

„Ministrė apie savo apsisprendimą paskelbs kitą savaitę“, – BNS sakė ministrės atstovė spaudai Rita Grumadaitė.

Socialdemokratų partijai M.Vainiutė nepriklauso.

Kitas socialdemokratų deleguotas ministras Linas Linkevičius žada likti užsienio reikalų ministro pareigose. Jis teigė pasitrauksiąs iš partijos. Ūkio ministras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius žada atsistatydinti.

Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio nuomone, visi socialdemokratų deleguoti ministrai galėtų toliau dirbti jo vadovaujamoje Vyriausybėje.

Trauktis iš valdančiosios daugumos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga šeštadienį nusprendė socialdemokratų taryba.