Teisingumo ministerija skųs teismo sprendimą dėl Artūro Norkevičiaus
Va­kar pri­im­tą Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo spren­di­mą, ku­riuo iš da­lies bu­vo pa­ten­kin­tas Ar­tū­ro Nor­ke­vi­čiaus skun­das dėl jo ne­sky­ri­mo Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vu, bus skun­džia­mas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos.

Teisingumo ministerija pažymi, kad šis sprendimas nėra galutinis, todėl bus skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos. Teisingumo ministerija dėl apeliacinio skundo motyvų apsispręs detaliai susipažinusi ir išanalizavusi teismo priimto sprendimo argumentus, rašoma ministerijos pranešime spaudai.

Kaip pranešta vakar, buvusi teisingumo ministrė Milda Vainiutė, neskirdama A. Norkevičiaus į pareigas, viršijo įgaliojimus. Taip teismas panaikino 2017 metaus rugpjūčio 8 dieną priimtą tuometinės teisingumo ministrės M. Vainiutės įsakymą. Iš valstybės A. Norkevičiui priteista sumokėti 4934 eurus turtinės ir 2 tūkstančius eurų neturtinės žalos atlyginimo.

Šioje byloje, kuri buvo nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose, atsakovu buvo patraukta valstybė ir Teisingumo ministerija, trečiaisiais asmenimis – Kalėjimų departamentas ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Nuolatinio vadovo šis departamentas neturėjo nuo pernai kovo iki praėjusių metų pabaigos. Kovą nesulaukusi tarnybinio patikrinimo pabaigos dėl neskaidrių viešųjų pirkimų, kitų pažeidimų iš pareigų pasitraukė tuometinė jo direktorė Živilė Mikėnaitė.

Pavasarį Teisingumo ministerijos surengtą atranką laimėjo anksčiau Kalėjimų departamentui vadovavęs buvęs vidaus reikalų viceministras A. Norkevičius, bet M. Vainiutė nusprendė jo neskirti į pareigas ir skelbti naują atranką.

Tuomet Teisingumo ministerija pranešė, kad ministrė tokį sprendimą priėmė „pasinaudodama jai suteikta teise įgyvendinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų valdymą bei atsižvelgdama į būtinumą siekti esminių pokyčių bausmių vykdymo sistemoje ir pertvarkyti šią sistemą“.

Pasak ministrės, Kalėjimų departamente ir bausmių vykdymo sistemos įstaigose reikia giluminių pertvarkų, naujo požiūrio į šią instituciją.