Teiginiais apie „Dievo duotą valdžią“ pagarsėjęs parlamentaras nepaliauja stebinti
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys Zbig­nev Je­dzins­kij, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas, pa­gar­sė­jęs tri­bū­no­je iš­sa­ky­to­mis fra­zė­mis apie Die­vo duo­tą val­džią, ne­kri­ti­kuo­ti­ną, ku­ri iš ti­krų­jų yra baus­mė mums, ne­nus­to­ja ste­bin­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Lapkritį savo facebook paskyroje pasidalino kelių metų senumu straipsniu iš portalo Ekspertai.eu, pavadinimu „2014 metų Maidano žudynių keliai veda į Lietuvą ir Gruziją“.

Portalas Ekspertai.eu yra kritiškai vertinimas dėl savo skleidžiamos dezinformacijos.

Seimo narys, TS-LKD narys Tadas Langaitis pakomentavo tokį kolegos ekscesą: „LR Seimo narys Zbigniew Jedzinski savo oficialiame facebook profilyje dalinasi tokia skausminga Kremliaus propaganda. Širdį veria tai matant, po to kai Maidane pačiam teko būti, bendrauti su Ukrainos patriotais, lygiai tokiais pat savo šalies patriotais kaip ir dauguma mūsų, vėliau internetu gyvai, bejėgiškai stebėti kaip žudomi šie žmonės.

Naudingo idioto pasidalintame straipsnyje kalba eina apie tai, kaip visas kruvinąsias naktis Maidane tariamai surengė Gruzijos snaiperiai, kurie buvo instruktuoti JAV specialiųjų tarnybų. Dar pasivaikščiojus po Jedzinskio profilį galima surasti Seimo nario pasidalintą video, kur politikos ekspertai Kazimieras ir Gintaras Lietuvą vadina „skalikų kale lojančia ant Rusijos“; tariami ekspertai teigia, kad mes, svolačiai, „nusipirkom tą baržą, durnių laivą su dujom“. Varge, koks žemas lygis.“