Tariamasi, kaip perlaidoti Adolfo Ramanausko-Vanago palaikus
Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­gir­das Ston­čai­tis ža­da, kad spren­di­mai dėl par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go pa­lai­kų per­lai­do­ji­mo vie­tos ir lai­ko bus pri­im­ti per mė­ne­sį.

„Dabar dar reikalingos tam tikros procedūros, jos daugiau teisinės yra ir užims apie mėnesį, o per tą laiką, aš manau, darbo grupė tikrai suformuos sprendimus“, – žurnalistams penktadienį Vyriausybėje sakė A. Stončaitis.

„Mes labai tikimės, kad siūlymus, suderintus su giminėmis, mes per birželį turėtumėme pateikti“, – pridūrė jis.

A. Ramanausko-Vanago laidotuvėms penktadienį nuspręsta sudaryti Valstybinę laidotuvių komisiją, jos sudėtis bus patvirtinta kitą savaitę.

Organizaciniame komisijos pasitarime dalyvavo ir partizanų vado dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė.

A. Ramanausko-Vanago palaikai birželio pradžioje rasti Vilniuje, Našlaičių kapinėse Antakalnyje.

Vyriausybės kancleris teigė, kad daugiausiai įtakos sprendžiant dėl partizanų vado palaikų perlaidojimo vietos ir laiko turės jo artimieji.

„Turime įvairiausių galimybių. Mes šiandien sprendžiame ir jau iš esmės parinkta vieta sukilimo dalyvių 1863 metų įamžinimo. (...) Mes turime prezidentų panteoną, turime lygiai taip pat Sausio įvykio dalyvių palaidojimą vietą“, – apie galimas perlaidojimo vietas svarstė A. Stončaitis.

Pasak jo, kalbant apie perlaidojimo laiką svarstoma, ar tai turėtų būti A. Ramanausko-Vanago asmeninė data, kaip gimimo ar mirties diena, ar valstybinė data.

Kancleris taip pat tvirtino, jog Vyriausybė svarstys, kaip atsidėkoti prie palaikų suradimo prisidėjusiems specialistams.

„Vainikavimas šitos sėkmės yra daugelio žmonių prisidėjimas ir, manyčiau, vienokia ar kitokia forma tikrai mes pasvarstysime ir pasiūlysime premjerui, kaip šitus žmones mums išskirti ir paskatinti“, – kalbėjo A. Stončaitis.