Taline nesutarta dėl elektros energijos tinklų sinchronizavimo
Len­ki­jos ir Bal­ti­jos vals­ty­bių prem­je­rai Ta­li­ne ne­su­ta­rė dėl elek­tros ener­gi­jos tink­lų sinch­ro­ni­za­vi­mo. Vis­gi sie­kia­ma, kad iki bir­že­lio pa­bai­go­je vyk­sian­čios Eu­ro­pos Va­do­vų ta­ry­bos su­ta­ri­mas bū­tų pa­siek­tas ir užt­vir­tin­tas par­ašais. 

Saulius Skvernelis pirmadienio rytą dalyvavo dvišaliame susitikime su Estijos premjeru Juriu Ratu, su kuriuo aptarė dvišalį bendradarbiavimą, sinchronizaciją, europinio geležinkelio „Rail Baltica“ projektą. Truputį vėliau S. Skvernelis bendravo su Baltijos šalių premjerais ir Lenkijos atstovu keturšaliame susitikime. Šio susitikomo metu, deja nepavyko susitarti dėl elektros energijos tinklų sinchronizavimo, klausimai ir jų derinimas perduoti ekspertams, laukiama galutinių ekspertų išvadų.

Mes, bent jau aš, padarysime viską, kad Lietuva netaptų situacijos įkaite, kalbant apie sinchronizavimo sprendimo neradimą

„Reikalingas politinis sprendimas. Ekonominiai skaičiavimai yra įvairūs, diskusijos dar gali tęstis nežinia kiek metų, bet mūsų pozicija yra labai aiški: iki 2025 metų tai turi būti padaryta ir dabar klausimas, kuris šio mėnesio pabaigoje turi būti išspręstas, yra politinio memorandumo pasirašymas. Dar yra klausimai dėl operacinių kaštų, man jie kelia įvairiausių diskusijų, bet svarbiausia surasti politinį sprendimą“, – Lietuvos žurnalistams sakė premjeras.

Anot jo, yra kalbama apie tris skirtingas alternatyvas ir kokie bus investiciniai ir operaciniai kaštai skirti kiekvienai alternatyvai. „Sprendžiama, kas būtų, jei kažkas sutriktų ar jungtis nutrūktų, kiek tai kainuotų, kokia tikimybė. Manau palaukime dar porą savaičių ir tada tikėsimės. Mes, bent jau aš, padarysime viską, kad Lietuva netaptų situacijos įkaite, kalbant apie sinchronizavimo sprendimo neradimą“, – sakė premjeras.

Visų trijų Baltijos šalių premjerai ir Lenkijos diplomatijos vadovas sutarė, kad bendras susitarimas bus svarbus ir strateginiu, ir finansiniu požiūriu.

„Vienas strategiškai svarbus projektas, kuriam įgyvendinti reikalingas visiems svarbus ir kuo skubesnis susitarimas – tai elektros jungčių tarp Baltijos šalių sinchronizacija su Lenkija. Labai norėtume, kad šio mėnesio pabaigoje Briuselyje įvyksiančioje Europos Vadovų Taryboje susitarimą dėl sinchronizacijos pasirašytų visos keturios šalys. Tai svarbu simboliškai, svarbu strategiškai, ne ką mažiau svarbu finansiškai, nes padidėtų mūsų svoris derybose su Europos Komisija“, – po keturių šalių vyriausybių atstovų susitikimo Taline sakė S. Skvernelis.

Jo teigimu, sinchronizavimo projektas yra svarbus viso regiono energetiniam saugumui.

„Energetinis saugumas tebėra svarbi visu mūsų susitikimų tema, todėl dedame visas pastangas įgyvendindami jau pradėtus ir siekdami kuo greičiau įgyvendinti kitus, gyvybiškai svarbius projektus. (...) Jau 14 metų esame ES ir NATO nariai, tačiau elektros srityje vis dar priklausome senajam BRELL ringui (žiedui – BNS). Projektas svarbus ne tik Lietuvai ir Lenkijai, bet svarbus visam mūsų regionui“, – sakė S. Skvernelis.

Kartu su premjeru Estijoje lankosi ir energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. S. Skvernelis Taline susitika su Europos Sąjungos regioninės politikos komisare Corina Cretu ir aptars daugiametę finansinę perspektyvą, Lietuvos pozicijas. Šis susitikimas vyks prieš trečiadienį Briuselyje numatytus susitikimus su Europos Komisijos pirmininku Jeanu-Claude'u Junckeriu ir eurokomisarais.