Taisys spragas: Vyriausybėje pasitarimas dėl dronų numušimo
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį tar­sis dėl pa­tai­sų, ku­rios užd­raus­tų fil­muo­ti ir fo­tog­ra­fuo­ti ka­ri­nes te­ri­to­ri­jas, virš jų skirs­ti be­pi­lo­čiams or­lai­viams.

Be kita ko, siūloma įtvirtinti nuostatą panaudoti karinę jėgą prieš bepiločius orlaivius, kurių skrydžiai vykdomi pažeidžiant jų skrydžiams nustatytus reikalavimus, taip pat įtvirtinti teisę persekioti ar sulaikyti asmenis, neteisėtai vizualizuojančius karines teritorijas.

Krašto apsaugos ministerija sako šiomis pataisomis norinti ištaisyti dabartinio teisinio reglamentavimo spragas.

„Grėsmių nacionaliniam saugumui analizė rodo, kad karinių objektų stebėjimo, fotografavimo ir filmavimo atvejų skaičius itin padidėjęs nuo 2014 metų, taip pat daugėja bepiločių orlaivių skrydžių virš karinių teritorijų ir pratybų vietų, ir tas skaičius sistemingai auga. Objektų stebėjimas ir vaizdo fiksavimas gali būti naudojamas užsienio šalių žvalgybų tarnybų, be to, bepiločiai orlaiviai gali būti naudojami kaip ginklai“, – aiškinama projektą lydinčiame rašte.

Jame pažymima, kad dabar galiojantys įstatymai nesudaro sąlygų šios grėsmės prevencijai.