Sveikinti Lietuvą atvyksta Lenkijos prezidentas ir EK pirmininkas
Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga ket­vir­ta­die­nį į Vil­nių at­vyks­ta Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da ir aukš­čiau­si Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­ei­gū­nai, ša­lies mies­tuo­se pra­si­de­da šven­ti­niai ren­gi­niai.

Vasario 16-osios iškilmių išvakarėse Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas susitiks su prezidente Dalia Grybauskaite. Lenkijos prezidentas trijų dienų vizitą Lietuvoje ketvirtadienio vakarą pradės susitikimu Vilniuje su Lietuvos lenkų bendruomene.

Ketvirtadienio vidurdienį Seime istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje rengiamas iškilmingas minėjimas, virš Vilniaus televizijos bokšto bus iškelta milžiniška trispalvė, Kaunas garbės piliečiu paskelbs Vasario 16-osios aktą radusį profesorių Liudą Mažylį, o Klaipėdos centriniame pašte bus pristatytas tautos patriarcho Jono Basanavičiaus paveikslas iš 10 tūkst. pašto ženklų.

Penktadienio vidurdienį centrinės iškilmės vyks S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros. Čia prie Lenkijos ir ES vadovų prisidės Vokietijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Gruzijos ir Islandijos prezidentai, Švedijos kronprincesė Viktorija.