Sveikatos ministras: medikų atlyginimai augs, kiek – neatskleidžia
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga par­eiš­kė, kad da­lis Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to re­zer­vo bus skir­ta pa­di­din­ti me­di­kų at­ly­gi­ni­mus nuo 2018 me­tų lie­pos mė­ne­sio.

„Sutarta jau ir su Finansų ministerija tas lėšas skirti, bent jau didesnę dalį – ne mažiau kaip 50 proc. rezerve esančių lėšų medikų atlyginimų padidinimui“, – Seime ketvirtadienį teigė A. Veryga.

Tačiau jis nedetalizavo, kiek konkrečiai padidės medikų atlyginimai.

PSDF biudžeto rezervui kitąmet numatyta skirti 68,5 mln. eurų, o 2018-ųjų pabaigoje rezerve turėtų būti sukaupta 167,4 mln. eurų.

Konservatorius Antanas Matulas sako, kad kitais metais medikų atlyginimų didinimui būtų skirta tik 40 mln. eurų.

Biudžeto ir finansų komiteto narys Mykolas Majauskas piktinosi, kad užuot medikams kėlusi algas, valdžia juos ignoruoja ir skatina emigraciją.

„Galėtume padidinti atlyginimus ir pakankamai reikšmingai“, – Seimo posėdyje teigė M. Majauskas.

„Tvarkietis“ Remigijus Žemaitaitis pasiūlė dalį rezervo lėšų – 31 mln. eurų – skirti medicinos įstaigų skoloms grąžinti.

A. Matulas teigė esąs įsitikinęs, kad PSDF rezervas atiduodamas Finansų ministerijai subalansuoti valstybės biudžetą.

Planuojama, kad 2018 metais PSDF pajamos ir išlaidos sieks 1,748 mlrd. eurų, arba 11 proc. daugiau nei numatyta šiemet.