Svarstys siūlymą teistiems asmenims riboti galimybę kandidatuoti į Seimą
Sei­mas svars­tys siū­ly­mą teis­tiems as­me­nims ri­bo­ti ga­li­my­bę kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą.

Ketvirtadienį po pateikimo 77 balsais „už“ ir šešiems parlamentarams susilaikius pritarta tokiam Konstitucijos pataisos projektui. Jį inicijavo liberalas Vitalijus Gailius.

Konstitucijos pataisa numatytų, kad Seimo nariais negali būti renkami už tyčinius nusikaltimus nuteisti asmenys, jei teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

„Tai prisidėtų ir prie mūsų parlamento prestižo, ir prie pasitikėjimo parlamentu. Šiuo konkrečiu atveju aš paminėjau ir dokumentą, Europos Parlamento rezoliuciją, kurios nuostatą siūlau perkelti ir į mūsų teisę“, – pristatydamas projektą sakė V. Gailius.

Po pateikimo pritarus projektui, jį toliau svarstys Seimo komitetai. Dėl Konstitucijos pataisų priėmimo Seime balsuojama du kartus, tarp balsavimų padarant ne mažiau kaip trijų mėnesių pertrauką. Pataisoms priimti reikia 94 balsų „už“.

Šiuo metu įstatymai nedraudžia teistiems asmenims kandidatuoti į parlamentą, tik teistumą jie turi nurodyti registruodamiesi rinkimams, apie tai skelbiama rinkimų plakatuose. Kaip pažymi V. Gailius, įtvirtinti ribojimą kandidatuoti dėl teistumo galima tik pakeitus Konstituciją.

Europos Parlamentas vienoje iš rezoliucijų yra rekomendavęs valstybėms narėms nustatyti savo sankcijų sistemas, kad asmenys, galutiniais teismo nuosprendžiais pripažinti kaltais už dalyvavimą darant organizuotus nusikaltimus, pinigų plovimą, korupciją, įskaitant ekonominius ir finansinius nusikaltimus, negalėtų būtų įtraukti į kandidatų renkamoms pareigoms užimti sąrašus.