Svarsto apie darbo vietų kūrimą VRK
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis svars­to, kad Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) sklan­džią veik­lą už­ti­krin­tų pe­rė­ji­mas prie eta­ti­nio dar­bo.

„Komisija turi labai daug darbų, o žmonės yra ateinantys, neetatiniai, tai jų papildoma pareiga, jie turi pagrindinius savo darbus. Ir čia yra pagrindinė problema, kad jie galėtų greičiau atsakyti jiems užduotus klausimus, jie turėtų dirbti visą darbo dieną“, – trečiadienį interviu Žinių radijui sakė V. Pranckietis.

Šiuo metu vienintelė visu etatu dirba VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė, vadovui įstatymas ir draudžia dirbti kitą darbą. Kiti komisijos nariai neturi etatų – jiems yra mokama už darbo valandas, darbo grupių posėdžius ir t. t.

„Manau, mes turėtume netaupyti darbo užmokesčiui, pritraukdami ne tik visuomeniškai dirbančius žmones, kuriems mokama už valandas, o kuriems tai būtų pagrindinė pareiga, tai padėtų prisidėti prie komisijos sprendimų priėmimų greičio“, – kalbėjo V. Pranckietis.

Dabartinė VRK vadovų ir komisijos narių darbo apmokėjimo tvarka nustatyta įstatymu.

Pagal VRK įstatymą, komisijos pirmininko pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis ir jis negali gauti jokio kito atlyginimo išskyrus už darbą VRK bei kūrybinę pedagoginę ar mokslinę veiklą.

Taip pat VRK gali nustatyti, kad pirmininko pavaduotojai pagal pareigas dirba vien komisijoje, tada jiems taikomi tokie patys darbo ir užmokesčio ribojimai kaip ir pirmininkui.

Tiek šią, tiek praėjusią kadenciją vienintelė pilnu etatu apmokama buvo VRK vadovo vieta, pavaduotojai nebuvo etatiniai ir dirbo kitus darbus.