Sustabdytas tyrimas dėl Mykolo Majausko šmeižimo
Šian­dien Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra pri­ėmė spren­di­mą su­stab­dy­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl LR Sei­mo na­rio My­ko­lo Ma­jaus­ko ga­li­mo šmei­ži­mo.

Ik​iteisminis tyrimas sustabdytas, nes atlikus visus galimus ikiteisminio tyrimo veiksmus ir išnaudojus visas galimybes, nustatyti galimai nusikalstamą veiką padariusio asmens nėra galimybės, rašoma pranešime spaudai.

Prokurorė Agnė Stankevičiūtė pabrėžė, kad gavus naujų duomenų apie galimai nusikalstamą veiką padariusį asmenį tyrimas būtų atnaujintas ir tęsiamas.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūroje gavus Mykolo Majausko pareiškimą, kuriame buvo nurodyta, kad šių metų kovo 6 d. „Info TV“ žinių laidoje „Info diena“ buvo pateikti anoniminės merginos, davusios interviu, pasakojimai apie Lietuvos Respublikos Seimo narį Mykolą Majauską. Juose buvo nurodyta, kad M. Majauskas praeityje vartojo alkoholį su moksleivėmis, jaunomis merginomis, nuolat dalyvaudavo vakarėliuose, siekdamas atsivesti jas į savo butą bei atlikti nederamus seksualinio pobūdžio veiksmus, taip pat ir interviu davusios merginos atžvilgiu. Pareiškime M. Majauskas nurodė, tokie teiginiai yra melagingi ir jį šmeižiantys.

Šį ikiteisminį tyrimą buvo pavesta atlikti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos tyrėjams. Nustatinėjant faktines tyrimui reikšmingas aplinkybes buvo kreiptasi ir į nurodytos televizijos laidos kūrėjus, kurie atsisakė atskleisti reportaže kalbėjusios merginos tapatybę vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 8 str. suteikta teise į informacijos šaltinio paslaptį. Prokuratūros prašymą įpareigoti žurnalistus atskleisti informacijos šaltinį Vilniaus miesto apylinkės teismas bei Vilniaus apygardos teismas atmetė. Teismo vertinimu, įpareigojimas žurnalistus atskleisti informacijos šaltinį turėtų būti siejamas su žmogaus gyvybe arba itin svarbiais valstybei politiniais, teisniais ar ekonominiais procesais, kurie iš esmės lemtų pagrindinių šalies valdžių (leidžiamosios, vykdomosios ar teisminės) stabilumą, skaidrumą ar pasitikėjimą jomis. Įvertinus nurodytų aplinkybių visumą, teismas padarė išvadą, jog šiuo atveju nėra būtinybės reikalauti, jog žurnalistai atskleistų informacijos šaltinį vardan svarbesnių interesų apsaugos.

Įsigaliojus neskundžiamai Vilniaus apygardos teismo nutarčiai ikiteisminiame tyrime šiuo metu nėra galimybės nustatyti anoniminius komentarus pateikusio asmens tapatybės bei atlikti su juo proceso veiksmus, todėl priimtas sprendimas jį sustabdyti.