Sustabdė susikompromitavusių „Mažeikių vandenų“ vadovų narystę LSDP
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) įta­ri­mų su­lau­ku­sių „Ma­žei­kių van­de­nų“ va­do­vų na­rys­tė Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je (LSDP) bu­vo su­stab­dy­ta.

„Mažeikių vandenų“ direktoriaus pavaduotojo Bernardo Juškevičiaus narystė sustabdyta jo paties prašymu, bendrovės direktoriaus Vytauto Mažeikio narystę sustabdė ketvirtadienį posėdžiavęs Mažeikių skyriaus prezidiumas.

Lietuvos socialdemokratų partijos Telšių skyriaus prezidiumas taip pat paragino V. Mažeikį kuo skubiau trauktis iš „Mažeikių vandenų“ direktoriaus pareigų.