Susitarimas dėl Vasario 16-osios akto perdavimo bus pasirašomas vėliau
Dėl pa­si­kei­tu­sios Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Sig­ma­ro Gab­rie­lio dar­bot­var­kės su­tar­tis dėl Va­sa­rio 16-osios Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to lai­ki­no sau­go­ji­mo Lie­tu­vo­je bus pa­si­ra­šy­ta vė­liau.

Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus atstovė spaudai nurodė, kad naujas pasirašymo laikas šiuo metu derinamas. Ministrai planavo susitarimą pasirašyti penktadienį Berlyne.

„Dėl pasikeitusios Vokietijos užsienio reikalų ministro darbotvarkės derinamas kitas susitarimo pasirašymo laikas“, – BNS ketvirtadienį sakė Rasa Jakilaitienė.

Lietuvos vyriausybė trečiadienį uždegė žalią šviesą minėto susitarimo pasirašymui. Pagal jo projektą, akto saugojimas Lietuvoje turėtų būti pratęsiamas kas metus, bet maksimalus terminas neviršytų penkerių metų.

Dokumentą planuojama nuo kitų metų eksponuoti Vilniuje esančiuose Signatarų namuose.

Ranka rašytą nutarimą dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 signatarų parašais Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve kovo pabaigoje rado Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis.

Lietuva kitąmet minės valstybės atkūrimo šimtmetį. Jono Basanavičiaus pirmininkaujama Lietuvos Taryba Nepriklausomybės aktą pasirašė 1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje. Istorikai mano, kad tądien galėjo būti pasirašyti keli dokumentai, kitų buvimo vieta nėra žinoma.