Susipažinkite: patvirtintos 3 Seimo komitetų pirmininkės
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no, kad So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui va­do­vaus bu­vu­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos – „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė, Svei­ka­tos rei­ka­lų – „vals­tie­tė“ As­ta Ku­bi­lie­nė.

Už tai balsavo 87 Seimo nariai, prieš buvo du, 26 susilaikė.

Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijai priklausanti teisininkė R. Šalaševičiūtė komiteto vadovo pareigose pakeitė socialdemokratą Algirdą Sysą, pastoracinės teologijos magistrė ir teisės bakalaurė A. Širinskienė Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pareigose dirbs vietoj socialdemokrato Juliaus Sabatausko, medikė A. Kubilienė – vietoj A. Širinskienės.

Seimo Kultūros komiteto vicepirmininke ketvirtadienį taip pat patvirtinta socialdemokratė muzikos edukologė Raminta Popovienė. Ji į šias pareigas paskirta vietoj buvusio kultūros ministro Arūno Gelūno, jis perėjo dirbti į Švietimo ir mokslo komitetą.

Šie pasikeitimai susiję su tuo, kad skilo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija. Socialdemokratų partijai nusprendus trauktis iš valdančiosios koalicijos, dalis partijos narių nusprendė vis dėlto likti dirbti valdžioje.

A. Sysas ir J. Sabatauskas, vykdydami partijos valią, atsistatydinimo iš komitetų vadovų, tuo metu R. Šalaševičiūtė paliko Socialdemokratų partiją ir liko valdančioje koalicijoje su „valstiečiais“.