Su „šešėliu“ kovos ir televizijos reklamos pagalba
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ko­vai su „še­šė­liu“ pa­si­telks te­le­vi­zi­jos ete­rį – pa­skelb­tas tri­jų vaiz­do kli­pų trans­lia­ci­jų per na­cio­na­li­nes te­le­vi­zi­jas vie­ša­sis pir­ki­mas, jam pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti iki 60,5 tūkst. eu­rų.

„Pirkimas buvo vykdomas ir pernai. Klipai bus transliuojami iki šių metų pabaigos, juose vaikai pasakoja apie tai, kur keliauja mokesčiai. Tai iš principo orientuota į jaunuosius mokesčių mokėtojus“, – BNS teigė VMI atstovė spaudai Rūta Asadauskaitė.

Mokesčių inspekcija pažymi, kad neįsipareigoja išleisti visos numatytos sumos. Iki lapkričio pabaigos truksiantį paslaugos pirkimo konkursą laimės mažiausią paslaugos kainą pasiūlęs tiekėjas, socialinė reklama bus transliuojama per kelias nacionalines televizijas.

30 sekundžių trukmės vaizdo klipų sukūrimui 2007 metais buvo skelbtas atviras viešas pirkimo konkursas. Pasak VMI, vaizdo klipą sukurti tuomet kainavo 15 tūkst. eurų.

VMI vykdo Mokesčių mokėtojų sąmoningumo ugdymo strategiją, kurios tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą mokesčių klausimais bei „šešėlinės“ ekonomikos prevencijos tikslais.

Socialinė reklama bus apmokėta iš šiai programai skirtų lėšų.

Visoms strategijoje numatytoms priemonėms įgyvendinti šiemet skirta 200 tūkst. eurų, tiek pat pinigų skirta ir pernai.