Su Jamesu Mattisu aptars grėsmių riziką regione
Aš­tuo­ni Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trai ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų gy­ny­bos se­kre­to­rius Ja­me­sas Mat­ti­sas an­tra­die­nį Hel­sin­ky­je ap­tars sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne bei grės­mių ri­zi­ką.

Susitikimo metu taip pat bus diskutuojama apie šalių dalyvavimą tarptautinėse misijose ir operacijose, NATO ir ES bendradarbiavimą stiprinant šalių saugumą, numatoma aptarti ir Europos Sąjungos formate inicijuojamą struktūrinį gynybos bendradarbiavimą.

Tradiciškai Šiaurės ir Baltijos šalių gynybos ministrų susitikimuose dalyvauja Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos gynybos ministrai bei Islandijos užsienio reikalų ministerijos Gynybos departamento vadovas.

Šiaurės grupės gynybos ministrų susitikime papildomai dalyvauja Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Nyderlandų ir Vokietijos atstovai.

J. Mattisas Lietuvoje viešėjo gegužę.