Stumdomos komitetų pirmininkų kėdės
Prieš me­di­ci­ni­nes ka­na­pes pa­si­sa­kiu­si Ag­nė Ši­rins­kie­nė bus Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke iš­rink­ta bu­vu­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, o Svei­ka­tos rei­ka­lų – „vals­tie­tė“ As­ta Ku­bi­lie­nė.

Už Rimantės Šalaševičiūtės kandidatūrą trečiadienį buvo septyni komiteto nariai, vienas – prieš. Šį sprendimą dar turės patvirtinti visas Seimas.

Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijai priklausanti R. Šalaševičiūtė komiteto vadovo pareigose pakeis socialdemokratą Algirdą Sysą.

Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė pabrėžė, kad šis pasikeitimas susijęs su tuo, kad skilo Lietuvos socialdemokratų frakcija. Socialdemokratų partijai nusprendus trauktis iš valdančiosios koalicijos, dalis partijos narių nusprendė vis dėlto liko dirbti valdžioje. Tarp jų – ir R. Šalaševičiūtė.

„Ši komiteto pirmininko kvota priklauso Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijai“, – trečiadienį per komiteto posėdį sakė R. Baškienė.

A. Širinskienė pakeis socialdemokratą Julių Sabatauską, A. Kubilienė – A. Širinskienę. Šiuos sprendimus dar turės patvirtinti visas Seimas.

A. Sysas ir J. Sabatauskas, vykdydami partijos valią, atsistatydinimo iš komitetų vadovų, tuo metu R. Šalaševičiūtė paliko Socialdemokratų partiją ir liko valdančioje koalicijoje su „valstiečiais“.

Trečiadienį taip pat pasikeitė Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas. Vietoj į Švietimo ir mokslo komitetą dirbti išėjusio liberalo buvusio kultūros ministro Arūno Gelūno šias pareigas eis socialdemokratė muzikos edukologė Raminta Popovienė.