STT: Vaidas Pakalka kaltas ir jam skirta 20,7 tūkst. eurų bauda
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, 2017 m. lap­kri­čio 28 d. ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs bau­džia­mą­ją by­lą, at­me­tė nu­teis­to­jo bu­vu­sio Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (NŽT) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Vai­do Pa­kal­kos skun­dą ir pa­li­ko ga­lio­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mą.

Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 7 d. nuosprendžiu buvęs NŽT direktoriaus pavaduotojas liko pripažintas kaltu dėl pasikėsinimo piktnaudžiauti. Remiantis teismų praktika buvo tik pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nuosprendžiu paskirtas baudos dydis – jam skirta 20 713 eurų bauda, rašoma pranešime spaudai.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad NŽT direktoriaus pavaduotojas, nusikaltimo padarymo metu laikinai ėjęs direktoriaus pareigas, siekdamas neteisėtai pasipelnyti, pasirašė taikos sutartį civilinėje byloje su ieškovu AB „Alvilė“. Pagal šią taikos sutartį AB „Alvilė“ iš valstybės būtų gavusi nepagrįstai didelį žalos atlyginimą – beveik 8,3 mln. litų (apie 2,4 mln. Eur). Dėl šio sprendimo valstybei būtų padaryta beveik 7,3 mln. litų (daugiau nei 2,1 mln. Eur) turtinė žala.

Taip pat įrodyta, kad V. Pakalka, pasirašydamas minėtą taikos sutartį, siekė naudos su juo susijusiam ilgamečiam verslo partneriui ir draugui, kurio bendrovei po tokio jo sprendimo būtų atitekę 15 % iš valstybės AB „Alvilė“ gautų pinigų.

Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos pareigūnai, tyrimą organizavo ir kontroliavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.