STT vadovui buriama antra kadencija
Ko­vo pa­bai­go­je bai­gia­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) di­rek­to­riaus Sau­liaus Ur­ba­na­vi­čiaus pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja. Ar šia­me pos­te jis liks dar vie­nai ka­den­ci­jai, ar bus ieš­ko­ma ki­to kan­di­da­to, kol kas ne­atsk­lei­džia­ma.

Prasidėjus Seimo pavasario sesijai parlamentarams teks spręsti personalinį klausimą, ar palaiminti prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiūlytą kandidatą į STT vadovus. 45-metį vakar minėjusio S. Urbanavičiaus kadencija baigsis kovo 29 dieną. „STT veiklą prezidentė vertina gerai. Sprendimas dėl kandidato į STT direktorius bus priimtas vėliau“, – rašoma „Lietuvos žinioms“ atsiųstame Prezidentės spaudos tarnybos laiške. Gražių žodžių apie STT ir jos vadovą negailėjo ir Seimo nariai. Jų vertinimu, S. Urbanavičius galėtų likti poste dar vieną kadenciją.

Pagal įstatymą kandidatą į STT direktorius Seimui teikia ir šiam pritarus į pareigas skiria bei atleidžia prezidentas. STT direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai, bet šias pareigas jis gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Rieda gerais bėgiais

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko „valstiečio“ Vytauto Bako teigimu, dabartinė STT vadovybė ir visa komanda tikrai atlieka didelį valstybei naudingą darbą. „Per pastaruosius metus ši tarnyba įvykdė revoliucinių pokyčių. Pareigūnai įrodė, kad yra pajėgūs kovoti tiek su politine, tiek su kitokia korupcija. Matau ten dirbančius labai padorius, drąsius, pasiaukojančius žmones. Į korupcijos problemas jie sugebėjo pažvelgti sistemiškai, procesams analizuoti pasitelkė analitiką, kuri anksčiau nebuvo itin populiari“, – „Lietuvos žinioms“ sakė V. Bakas.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) vicepirmininkas konservatorius Stasys Šedbaras pritartų, kad S. Urbanavičius STT vadovautų ir antrą kadenciją. „Mano nuomone, STT dabar stovi ant tinkamų bėgių. Nebėra parodomųjų akcijų su antrankiais, televizijų kameromis, kaip neretai būdavo anksčiau. Vien tai imponuoja. STT turi dirbti neviešai. Į viešumą ji turi išeiti tik tuomet, kai skelbiamas teismo nuosprendis“, – teigė parlamentaras. Anot jo, visos parodomosios akcijos yra ne kas kita, kaip tik „tam tikras spausimas ikiteisminiam tyrimui ir teismui“, juolab kai vėliau bylos subliūkšta.

S. Šedbaras pasidžiaugė nuo sausio padidėjusiais STT pareigūnų atlyginimais. Anot TTK vicepirmininko, jei Seimui pritarus Vyriausybė rado lėšų šios tarnybos algoms didinti, reikia ne pavydėti, o „galvoti, kaip darbo užmokestį padidinti kitose institucijose“.

Įtakai atspari tarnyba

Paklaustas, ar gavęs pasiūlymą sutiktų dar vieną kadenciją vadovauti STT, S. Urbanavičius sakė, kad nepriklausomai nuo sprendimo jis toliau dirbsiąs valstybės labui. „Pastarieji penkeri metai buvo proveržio ir iššūkių laikas. Daug dėmesio skyriau kolektyvo motyvacijai didinti, kompetencijai stiprinti. Stengiausi, kad kartu siektume bendro tikslo. Tai davė gerų rezultatų“, – kalbėjo STT vadovas. Jis pripažino, kad dirbant tokioje tarnyboje mėginimų daryti įtaką neišvengiama. Tačiau, direktoriaus žodžiais, STT yra apolitiška, nepriklausoma ir stipri institucija, atsilaikanti prieš bet kokius bandymus daryti spaudimą.

Anot S. Urbanavičiaus, per pastaruosius penkerius metus STT išaiškino nemažai sudėtingiausių politinės, sisteminės korupcijos atvejų. „Užkardant tokio lygio korupciją valstybė ir visuomenė apsaugoma nuo nuostolių, užkertamas kelias neteisėtai verslo atstovų įtakai teisėkūros procesui, kitoms svarbioms valdžios veiklos sritims“, – pabrėžė direktorius. Jis priminė, kad STT sėkmingai įgyvendina ilgalaikę antikorupcinę strategiją, kurioje pirmą kartą įvardyta antikorupcinės aplinkos kūrimo privačiame sektoriuje svarba. Atstovaudama Lietuvai, STT aktyviai dalyvauja stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO) procese.

Priimta nauja redakcija

2017-ųjų pabaigoje Seimui priėmus naują STT įstatymo redakciją, padidėjo tarnybos pareigūnų atlyginimai, taip pat buvo įtvirtintas naujas STT veiklos įrankis – analitinė antikorupcinė žvalgyba. Pasak S. Urbanavičiaus, ši į informacijos apie korupciją ir su ja susijusius reiškinius gavimą, apdorojimą ir panaudojimą nukreipta veikla leis sistemiškai pažvelgti į korupcijos keliamas grėsmes ir rizikas, užkardys šio neigiamo reiškinio daromą žalą. „Buvęs reglamentavimas nesudarė prielaidų maksimaliai veiksmingai panaudoti STT analitinius resursus“, – pažymėjo jis.

Saulius Urbanavičius: „Pastarieji penkeri metai buvo proveržio ir iššūkių laikas. Daug dėmesio skyriau kolektyvo motyvacijai didinti, kompetencijai stiprinti.“

Ilgametę darbo teisėsaugos srityje patirtį turintis S.Urbanavičius beveik šešerius metus dirbo Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyboje, daugiau nei 10 metų – Muitinės kriminalinėje tarnyboje. STT jis dirba nuo 2012-ųjų, kai buvo paskirtas pirmuoju direktoriaus pavaduotoju, vėliau laikinai ėjo tarnybos vadovo pareigas.

Pagal įstatymą STT direktoriumi ir jo pavaduotojais gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, ne vyresni kaip 65 metų asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažiau kaip penkmetį ištarnavę STT ar turintys ne mažesnį kaip penkerių metų stažą valstybės tarnyboje arba ne mažesnį kaip tokios pat trukmės teisėjo ar prokuroro darbo stažą.