STT pareigūnams Seimas padidino atlyginimus
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai ki­tą­met tu­rė­tų už­dirb­ti dau­giau, be to, įtvir­tin­tas nau­jas šios tar­ny­bos veik­los me­to­das – ana­li­ti­nė žval­gy­ba.

Antradienį Seimas priėmė naujos redakcijos STT įstatymą. Už jį balsavo 67 parlamentarai, prieš buvo du, susilaikė 14 politikų.

Įstatymas leis padidinti STT pareigūnų algą ir taip padidinti šios tarnybos patrauklumą potencialiems darbuotojams, teigia jo rėmėjai.

STT pareigūnų atlyginimų koeficientai išimti iš Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo bei perkelti į STT įstatymą. Naujieji pareiginės algos koeficientai padidinti.

Pirminiais skaičiavimais, STT specialisto pareiginė alga turėti didėti nuo 913–1076 eurų iki 1192–1358 eurų, neatskaičius mokesčių. Vyriausiasis specialistas „ant popieriaus“ kaip pagrindinį atlyginimą, tai yra neskaičiuojant priedų už viršvalandžius, stažą, gautų 1662–1893 eurus. Šiuo metu tokio darbuotojo pareiginė alga siekia 1366–1627 eurus.

Be to, įstatyme įtvirtintas naujas STT veiklos įrankis – analitinė antikorupcinė žvalgyba. Ji bus nukreipta į informacijos apie korupciją ir su ja susijusius reiškinius gavimą, apdorojimą ir panaudojimą korupcijai užkardyti ir jos daromai žalai mažinti.

Naujos redakcijos įstatyme numatyti reikalavimai asmenims, skiriamiems į tarnybą. Nustatyta, kad tai turi būti nepriekaištingos reputacijos, ne jaunesni kaip 18 metų ir ne vyresni kaip 60 metų Lietuvos piliečiai, mokantys valstybinę kalbą, taip pat tinkantys konkrečioms pareigoms pagal išsilavinimą, intelekto, asmenines ir moralines savybes, dalykinį pasirengimą ir sveikatos būklę.

Pagal įstatymą, STT direktoriumi ir jo pavaduotojais gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, ne vyresni kaip 65 metų asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip 5 metus ištarnavę STT arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų stažą valstybės tarnyboje ar ne mažesnį kaip 5 metų teisėjo ar prokuroro darbo stažą.