STT: įtariami asmenys, norėję užvaldyti valstybinę žemę
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Klai­pė­dos val­dy­bos par­ei­gū­nai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, vei­kiant bend­ri­nin­kų gru­pė­je, sie­kiant ap­gau­lės bū­du už­val­dy­ti di­des­nį vals­ty­bi­nės že­mės skly­pą.

Ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad E. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, atlikdamas matininko funkcijas, vykdė privačios bendrovės direktoriaus S. Č. prašymą ir parengė tikrovės neatitinkančius dokumentus – nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, joje nurodydamas neegzistuojantį statinį. Privačios bendrovės vadovas S. Č. pateikė šiuos žinomai suklastotus dokumentus VĮ Registrų centrui, kurių pagrindu nurodytoje teritorijoje neegzistuojantis statinys buvo įregistruotas, rašoma pranešime spaudai.

Tokiais veiksmais bendrininkai siekė sudaryti teisines prielaidas privačiai bendrovei pateisinti didesnio dydžio valstybinės žemės sklypo nuomą ir taip buvo kliudoma asmenims atkurti nuosavybės teises į buvusių savininkų iki nacionalizacijos valdytą žemę.

Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.