STT ir VTEK prašo dar kartą patikrinti Vidą Ačienę
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT) bei Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK) dėl Sei­mo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rės Vi­dos Ačie­nės in­te­re­sų bei ga­li­my­bės gau­ti slap­tą in­for­ma­ci­ją.

„Laikraštis „Alio, Raseiniai“ parašė apie galimai privačių ir viešųjų interesų supainiojimą, galimą korupciją, todėl kreipiausi į STT ir VTEK dėl ponios Ačienės, kad būtų viskas aiškiai atsakyta“, – BNS sakė parlamento vadovas.

Raštus STT ir VTEK jis teigė parašęs ketvirtadienį, nepaisant to, kad prieš keletą savaičių buvo gavęs STT išvadą, jog V. Ačienei galima suteikti leidimą dirbti su slapta informacija.

„Papildomai kreipiausi, kad būtų įvertinta naujai paskelbta informacija“, – teigė V. Pranckietis.

„Norime, kad viskas būtų švaru, neturime abejoti nė vienu Seimo nariu“, – pabrėžė jis.

V. Ačienė yra Seimo Biudžeto ir finansų komiteto bei Antikorupcijos komisijos narė.

Raseinių krašto laikraštis „Alio, Raseiniai“ lapkričio 30 dieną publikavo rašinį „Mažame rajone didelio masto korupcija“ apie savivaldybės atliekamus pirkimus. Publikacijoje teigiama, kad viešieji pirkimai skaidomi į mažos vertės pirkimus, kad būtų galima taikyti paprastesnes procedūras, o šiuos pirkimus laimi su savivaldybės administracijos direktoriumi Remigijumi Aču ar kitais valdžios atstovais galbūt susijusios bendrovės.

Kaip vienas iš galbūt neskaidrių pirkimų laikraštyje nurodytas paslaugos pirkimas nugriauti medinį namą. Šį užsakymą gavo Tauragės bendrovė „Argimetas“, bet subrangovu tapo įmonė „Agrorema“. Šiai vadovauja R. Ačo svainis (V. Ačienės sesers vyras) Orestas Jankauskas. Rašinyje abejojama, ar saviems laimint pirkimus nebuvo nepagrįstai padidinamos darbų kainos.

V. Ačienė teigė šią publikaciją vertinanti kaip šmeižtą ir siejo ją su artėjančiais savivaldos rinkimais.

„Manau, kad tai šmeižtas. Visus interesus esu deklaravusi, o man dirbant Antikorupcijos komisijoje nebuvo nė vieno sprendimo, susijusio su Raseinių savivaldybe, nesu išsiuntusi jokio rašto jokiai institucijai su prašymu suteikti informaciją, susijusią su Raseinių savivaldybe“, – BNS sakė Seimo narė.

Ji tvirtino, kad dėl publikacijos kreipėsi į žurnalistų etikos inspektorių. Jos vyras pareikalavo paneigti informaciją.

Pasak Seimo narės, gerai, kad V. Pranckietis kreipėsi į STT ir VTEK, nes ji pati suinteresuota gauti atsakymus ir apginti savo reputaciją.