SSRS vykdytos agresijos tyrimus koordinuos LGGRTC
SSRS vyk­dy­tos ag­re­si­jos at­kū­rus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę ty­ri­mus koor­di­nuos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras.

Seimas priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) įstatymo pataisas, kuriomis nutarta papildyti šio centro vykdomas funkcijas. Už naujas nuostatas balsavo 95 Seimo nariai, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo.

Pagal naujus pakeitimus Genocido aukų muziejus vadinsis Okupacijų ir laisvės kovų muziejumi.

Pagal patikslintas nuostatas LGGRTC bus valstybės įstaiga, tirianti visas genocido bei kitų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų apraiškas, 1920–1939 m. Vilniaus krašte okupacinio režimo vykdytą politiką bei pasipriešinimo jai procesus, Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, SSRS vykdytą agresiją ir jos padarinius atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, inicijuojanti genocido organizatorių ir vykdytojų veiksmų teisinį įvertinimą. Iki šiol 1990–1993 m. laikotarpio istorinės medžiagos rinkimas, kaupimas, analizavimas, informacijos sklaida, istorinės atminties puoselėjimas nebuvo teisiškai reglamentuotas.

Priimtomis pataisomis Seimas nusprendė patikslinti šio centro struktūrą ir pakeisti Genocido aukų muziejaus pavadinimą. Pagal naujus pakeitimus jis vadinsis Okupacijų ir laisvės kovų muziejumi.

Prie LGGRTC veiks dvi institucijos. Išvadas dėl karių savanorių, laisvės kovų dalyvių ir asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 m. okupacijų, teisinio statuso pripažinimo centrui teiks Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija, kurios sudėtį ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybė. Prie šio centro taip pat veiks Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir įamžinimo fondas, už kurio steigimą ir jo nuostatų tvirtinimą bus atsakinga Vyriausybė.