Spręs ar valstybinės įmonės gali užsiimti parama
Par­la­men­ta­rai pla­nuo­ja baig­ti svars­ty­mus, ar leis­ti sa­vi­val­dy­bių kon­tro­liuo­ja­moms įmo­nėms ir to­liau teik­ti par­amą bei lab­da­rą.

Seimas ketvirtadienį ketina apsispręsti dėl Labdaros ir paramos įstatymo pataisų, kurios uždraustų šioms įmonėms užsiimti tokia veikla.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovas „valstietis“ Stasys Jakeliūnas teigė remiąs idėją drausti savivaldybių įmonėms teikti paramą.

„Valstybės ir savivaldybių įmonės neturėtų užsiimti parama, kadangi komercinės įmonės teikia tas paramas. Mokestinės lengvatos dėl paramos teikimo valstybės biudžetui kainuoja apie 20 mln. eurų. Kitaip sakant, paramos apimtis yra didžiulė“, – BNS sakė komiteto vadovas.

Pasak Seimo Audito komiteto pirmininkės Ingridos Šimonytės, jeigu parlamentarai griežtų pataisų nepriims, komitete bus rengiamos naujos pataisos, kurios savivaldybių kontroliuojamų įmonių teikiamą paramą susietų su jų pelnu.

„Savivaldybės įmonės, kurios teikia viešąsias paslaugas, taiko tarifus, dėl kurių žmonės verkia, paskui trečdalį pelno paima ir paskiria labdarai. Tai gal kaštus mažinti turėtų, kad žmonėms reikėtų mažiau mokėti?“ – BNS teigė parlamentarė.

Nors Audito komitetas priešinasi, kad savivaldybių įmonėms būtų daromos bet kokios išimtys, pavyzdžiui, leidžiama labdarą teikti visuomenei naudingiems tikslams, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vadovas Povilas Urbšys tikina, kad paramos teikimo taisykles turi nustatyti savivaldybės taryba.

P. Urbšys BNS aiškino, kad uždrausdamas savivaldybių įmonėms teikti paramą Seimas „padidintų savivaldybių priklausomybę nuo privataus sektoriaus“.

„Kai kuri parama nėra piniginė, o teikiama paslaugomis. Tai savivaldybei yra pigiau, nes nereikia kažko nuomotis iš verslo. (...) Sakome, kad jeigu (savivaldybės įmonė – BNS) remia renginį, jau yra korupcija, o kai privatus verslas remia tą patį renginį, nes dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir nori įgyti savivaldybės vadovų palankumą, čia skaidru? Mūsų politinė žinia rinkėjams buvo, kad esame už savivaldos stiprinimą (...), o dabar kertama per jos savarankiškumą“, – tvirtino P. Urbšys.

Jis įsitikinęs, kad savivaldybės įmonės remdamos sporto klubus prisideda prie miestų įvaizdžio gerinimo.

Seimo Audito komitetas, rinkęs duomenis apie valstybės ir savivaldybių įmones, teikusias paramą, nustatė, kad pernai tam skirta 1,747 mln. eurų.

Iš 12 iš 45 valstybės valdomų įmonių paramai ir labdarai pernai skyrė 954,1 tūkst. eurų, o 59 savivaldybių įmonės – 793,2 tūkst. eurų.

Komiteto duomenimis, 39 paramą teikusios bendrovės nepaviešino informacijos apie paramos teikimą, nors tai padaryti jas įpareigoja įstatymas.

Seime svarstymai, ar leisti savivaldybių įmonėms teikti labdarą ir paramą, vyksta nuo 2016 metų.

Vyriausybės sprendimu valstybės įmonės labdarai nuo šių metų negali skirti daugiau nei 3 proc. metinio grynojo pelno, arba iki 500 tūkst. eurų, o maksimali suma vienam prašytojui negali būti didesnė kaip 300 tūkst. eurų. Nuostolingai dirbančios bendrovės, turinčios rezervų paramai, per metus tam gali išleisti iki 30 tūkst. eurų.