Sprendimas dėl „Agrokoncerno“ dosnumo atidėtas
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) iki ko­vo 22 die­nos ati­dė­jo spren­di­mą dėl mi­li­jo­ni­nės „Ag­ro­kon­cer­no“ par­amos su „vals­tie­čių“ ly­de­riu Ra­mū­nu Kar­baus­kiu su­si­ju­siems ren­gi­niams.

Dar pernai birželį parengta ir neapsvarstyta išvada buvo įtraukta į ketvirtadienio posėdžio darbotvarkę, tačiau bendru sutarimu nuspręsta ją svarstyti kartu su vis dar atliekamo serialo „Naisių vasara“ tyrimu.

Tyrimą dėl minėto serialo VRK pradėjo dar prieš Seimo rinkimus 2016 metų vasarą, gavusi skundą. Tačiau skundo autoriai prašė įvertinti tik septintąjį „Naisių vasaros“ sezoną. Šiemet sulaukus naujų skundų tyrimas išplėstas.

„Agrokoncerno“ paramą su R. Karbauskiu siejamiems projektams vertino ir buvusios kadencijos VRK darbo grupė, tačiau jos išvada taip ir nebuvo pateikta svarstymui komisijai.

Opozicija dėl šio fakto pradėjo kelti VRK vadovės Lauros Matjošaitytės atsakomybės klausimą.

Ji teigia, kad 2017 metų birželio 14 dieną, baigiantis buvusios Rinkimų komisijos kadencijai, parengta išvada nesvarstyta viešame posėdyje, nes nenustatyta rinkimų įstatymų pažeidimų.

Tačiau darbo grupė dėl milijoninės „Agrokoncerno“ paramos su „valstiečių“ vadovu R. Karbauskiu susijusiems renginiams siūlė kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją. Būtent šią išvadą siūlyta svarstyti ketvirtadienį, bet klausimas atidėtas.

VRK darbo grupė suskaičiavo, kad su R. Karbauskiu susijusiems renginiams 2013–2016 metais jam priklausantis „Agrokoncernas“ galėjo išleisti per milijoną eurų.