Sporto lygį kels su nauju ŠMM pavadinimu
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, ku­ria siū­lo Vy­riau­sy­bei į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) pa­va­di­ni­mą įra­šy­ti spor­tą.

Projektą pristatęs „valstietis“ Kęstutis Smirnovas teigė, kad reorganizavus Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Vyriausybės į ŠMM padalinį, „sportas būtų nuleistas į žemesnį lygmenį“.

Projektą pristatė „valstietis“ Kęstutis Smirnovas./ Romo Jurgaičio nuotrauka

„Sporto bendruomenė ir dalis Seimo narių mano, kad sportą reikia pakelti į aukštesnį lygį ir ministeriją pavadinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija“, – sakė K. Smirnovas.

Dokumentas Vyriausybei siūlo inicijuoti su Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimo pakeitimu susijusių įstatymų pakeitimus.

Už tokią daugiausiai valdančiųjų frakcijų parlamentarų pasiūlytą rezoliuciją balsavo 82 Seimo nariai, devyni buvo prieš ir 18 susilaikė. Tarp Vyriausybei adresuotos rezoliucijos teikėjų yra ir premjero Sauliaus Skvernelio pavardė.

Prieš projektą kalbėję opozicijos atstovai tvirtino, kad rezoliucija išvis nereikalinga, nes pakeitimai – tų pačių valdančiųjų rankose, tik Vyriausybės rūmuose.

„Jūs valdančiojoj daugumoj, kas jums trukdo prieiti prie premjero, paklausti, ar jis sutinka, ir išspręsti šį klausimą be visų šitų rezoliucijų. Tokius klausimus jūs galite visiškai laisvai savo daugumoje išspręsti nevirpindami oro iš Seimo tribūnos“, – sakė konservatorius Arvydas Anušauskas.

„Dirbame iki aštuntos valandos nakties nenumatytus posėdžius diena iš dienos. Ir turim tarpininkauti, kad valdančiosios pusės žmonės kalbėtųsi su ministru pirmininku. Gerbiamas ministre pirmininke, pasitarkite su kolegomis, jei yra valia pakeisti pavadinimą, kad ne rašinėdami popierėlius, gaišdami laiką tęstume gana sudėtingą mūsų sesijos pabaigą“, – kalbėjo socialdemokratas Juozas Olekas.

Konservatorius Rimantas Jonas Dagys sakė, kad „humoro jausmo nestokoja kolegos, gerbiamas ministras pirmininkas parašė sau rezoliuciją, laišką sau, tokį žanrą mes dabar nagrinėjame“.

Kartu jis kėlė versiją, jog ministerijos pavadinimo keitimas taps pretekstu atleidimams: „Akivaizdu, kad tokios rezoliucijos nauda yra tam, kad visiems bus išdalinti atleidimo lapeliai“.

Kaip argumentą R. J. Dagys įvardijo ir tai, kad kitų ministerijų pavadinimuose atsispindi ne visos jų kuruojamos sritys, kad ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavadinime neminimi nei vaikai, nei šeima, nei jaunimas, nei neįgalieji.

„Kodėl tik sporto, švietimo ir mokslo. O kur muzika? Kur muzika, kuri vienija šeimas, partijas, žmones. Jei jau jūsų fantazija pranešė dugną, gal eikime iki pabaigos visatos ir sudėkime viską, ką žinome“, – ironizavo konservatorius Vytautas Juozapaitis.

Už rezoliuciją pasisakė „valstietis“ Justas Džiugelis, nors ir pripažino, kad „šituo klausimu stiprių argumentų pranešėjas neturėjo“.

„Paskutiniais metais sportas Lietuvoje tik klesti ir pakeitus šios ministerijos pavadinimą sportas dar stipriau galėtų skambėti, aiškiai deklaruojant, kuri ministerija už sportą atsakinga, kas didžiajai visuomenės daliai, deja, nėra aišku“, – sakė J. Džiugelis.

Projektu Vyriausybei siūloma teisės aktų projektus dėl ŠMM pavadinimo keitimo, įrašant ir sportą, parengti iki spalio.