Socialdemokratų prezidiumas: partijos parlamentarų likimas bus sprendžiamas šeštadienį
An­tra­die­nio va­ka­rą Vil­niu­je po­sė­džia­vęs Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pre­zi­diu­mas pa­tvir­ti­no, kad iš par­ti­jos siū­lo­mų mes­ti par­la­men­ta­rų li­ki­mas bus spren­džia­mas ta­ry­bo­je šeš­ta­die­nį.

Po prezidiumo posėdžio partijos pirmininkas Gintautas Paluckas žurnalistams sakė, kad kol kas nė vienas iš dešimties siūlomų iš partijos šalinti politikų neįteikė pareiškimo pasitraukti savo noru. Nė vienas jų neatvyko ir į prezidiumo posėdį.

Pasak G. Palucko, pasitraukę savo noru parlamentarai galėtų į partiją grįžti greičiau: išstojus pačiam būtų galima grįžti po dvejų, o pašalinimo atveju – po trejų metų.

„Aš manau, kad apsisprendimas trauktis iš partijos būtų, matyt, logiškiausias ir racionaliausias (...). Iš principo statutas numato išstojimo iš partijos tvarką – raštu arba žodžiu viešai pareiškus, tai užtenka feisbuke parašyti ir praktiškai tu ne partijos narys“, – sakė jis.

Kartu jis neperspektyvia pavadino galimybę bylinėtis dėl išmetimo iš partijos.

„Politinių procesų teisminiu keliu neišspręsi, per prievartą mylimas nebūsi, jeigu parija priims sprendimą šalinti, bus šalinimas. Per teismą mėginti grįžti yra labai neperspektyvu“, – kalbėjo G. Paluckas.

Praėjusį šeštadienį LSDP Etikos ir procedūrų komisija už partijos statuto pažeidimus rekomendavo tarybai šalinti koaliciją su „valstiečiais“ sudariusios Seimo socialdemokratus iš partijos.

Rugsėjo pabaigoje LSDP taryba priėmė sprendimą pasitraukti iš koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet devyni Seimo socialdemokratai prieš partijos tarybos valią balsavo už tai, kad būtų tęsiamas bendradarbiavimas su „valstiečiais“. Už tai buvo Juozas Bernatonis, Antanas Vinkus, Artūras Skardžius, Irena Šiaulienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Algirdas Butkevičius, Rimantas Sinkevičius, Andrius Palionis, Gediminas Kirkilas. Rasa Budbergytė, Raminta Popovienė, Algirdas Sysas ir Juozas Olekas buvo prieš. Julius Sabatauskas susilaikė, dar trys Seimo socialdemokratai posėdyje nedalyvavo. Iš partijos siūloma šalinti ir Mindaugą Bastį, nes jis pasirašė susitarimą dėl frakcijų koalicijos.