Socialdemokratų gretas papildė Bronislavas Genzelis ir Jonas Pangonis
Į Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją grįž­ta pro­fe­so­rius, Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras, fi­lo­so­fas Bro­nis­la­vas Gen­ze­lis ir eko­no­mis­tas, Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Jo­nas Pa­ngo­nis.

B. Genzelis iš partijos pasitraukė 2008 metais, kai sulaukė nepasitenkinimo už kritiką tuometiniams partijos vadovams. Profesorius anuomet kritikavo partijos politiką, pasigedo atsinaujinimo ir socialdemokratinių idėjų įgyvendinimo, rašoma pranešime spaudai.

J. Pangonis iš socialdemokratų gretų buvo pasitraukęs, kai pradėjo eiti vadovaujamas pareigas Lietuvos muitinėje – to reikalavo tuometiniai nuostatai.

„Labai džiaugiuosi, kad šiuo permainų ir kairiųjų politinių jėgų atsinaujinimo laikotarpiu grįžtate į socialdemokratų šeimą, prie savo šaknų. Pastiprinsite socialdemokratų partiją tiek savo įžvalgomis, tiek didžiule patirtimi“, – teigia Gintautas Paluckas.

Į socialdemokratų gretas grįžusius kolegas sveikino Nepriklausomybės akto signatarai Vytautas Plečkaitis, Kęstutis Rimkus, Justas Vincas Paleckis, garbės pirmininkas Aloyzas Sakalas, garbės nariai Dobilas Kirvelis ir Nikolajus Medvedevas, dailininkas Antanas Beinaravičius ir kiti.

Kartu su B. Genzeliu į Lietuvos socialdemokratų partiją įstojo ir signataro žmona, gydytoja Mėnulė Muldarytė-Genzelė.