Socialdarbiečiai pretenduoja į dalį LSDP dotacijos
Val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ ža­da, kad iki Sei­mo rin­ki­mų ne­keis vals­ty­bės do­ta­ci­jų par­ti­joms skirs­ty­mo mo­de­lio, ta­čiau lė­šų par­tne­riams so­cial­dar­bie­čiams pla­nuo­ja skir­ti ne­del­siant.

„Šiandien buvo kalbama, kad bus registruotos pataisos, kad tai galiotų tik kitiems rinkimams ir tik ta dalis, kuri susijusi su socialdemokratų trileriu ir skyrybomis, tarp tų partijų dotacija būtų paskirstyta, o visiems kitiems pokyčių nebūtų. Tai įsigaliotų nuo kitų Seimo rinkimų“, – antradienį Seime žurnalistams sakė premjeras Saulius Skvernelis.

Pagal šiuo metu Seimui pateiktas įstatymo pataisas, norėta įtvirtinti naują valstybės dotacijų skirstymo partijoms modelį, kurį įgyvendinus „valstiečiai“ per metus papildomai gautų iki pusės milijono eurų, o visoms kitoms partijos finansavimas smarkiai mažėtų.

Anot S. Skvernelio, „valstiečių“ frakcijoje nutarta neskubėti priimti šio modelio. Tačiau, jo teigimu, neseniai įsikūrusi Lietuvos socialdemokratų darbo partija turi teisę į dalį Lietuvos socialdemokratų partijos gaunamos valstybės dotacijos.

„Jie tiesiog paimtų ir pasidalintų tą dotaciją, kurios ir vieni, ir kiti nusipelnė dalyvaudami rinkimuose ir sukaupdami tą dotaciją būdami vienos partijos nariais“, – teigė Vyriausybės vadovas.

Jis neigė, kad tokiu būdu „valstiečių“ koalicijos partneriams socialdarbiečiams bus sukurtos išskirtinės sąlygos.

„Nėra išskirtinė sąlyga, jie kelia labai pagrįstą klausimą, kad frakcijos nariai, kurie pagal reitingo taškus ir palaikymą turėjo gerokai didesnį palaikymą, atsirado dvi parlamentinės frakcijos. Norint parlamentinei partijai veikti, ji turi turėti dotaciją arba ieškos kitokių finansavimo šaltinių. O kitokie finansavimo šaltiniai yra draudžiami“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Antradienį Seimas nutarė, kad šios Politinių partijų įstatymo pataisos bus priimamos skubos tvarka.