Skelbiamas konkursas į LRT generalinio direktoriaus pareigas
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) ta­ry­ba pir­ma­die­nį pa­skel­bė vie­šą kon­kur­są vi­suo­me­ni­nio trans­liuo­to­jo ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­goms ei­ti.

Atranka skelbiama baigiantis dabartinio vadovo Audriaus Siaurusevičiaus penkerių metų kadencijai, paraiškų laukiama iki vasario 28 dienos, pranešė LRT.

Pretendentai į visuomeninio transliuotojo vadovus turi būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos piliečiai, turintys magistro arba jam prilygintą išsilavinimą bei penkerių metų vadovaujamo darbo patirtį.

Taip pat kandidatai turi išmanyti Lietuvos kultūros politiką ir strategiją, žiniasklaidą reglamentuojančius teisės aktus.

Pasibaigus ne daugiau kaip penkias darbo dienas truksiančiai pretendentų dokumentų patikrai po paraiškų pateikimo termino pabaigos, kvalifikacinius reikalavimus atitikę pretendentai bus kviečiami į pokalbį uždarame LRT tarybos posėdyje. Čia jie pristatys savo veiklos programas.

Generalinio direktoriaus atranka vyks kaistant visuomeninio transliuotojo vadovų santykiams su valdančiaisiais „valstiečiais“, jų iniciatyva Seime vyksta LRT veiklos tyrimas.