Siūloma prie MMA biudžetininkams pridėti dar 20 eurų
Nuo sau­sio di­dė­jant mi­ni­ma­lia­jai mė­ne­si­nei al­gai (MMA), Vy­riau­sy­bė siū­lo pa­di­din­ti ir mi­ni­ma­liuo­sius par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tus kva­li­fi­kuo­tiems biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams.

Nuo 2018 metų sausio MMA sudarys 400 eurų (20 eurų daugiau nei dabar), tad pakeitimais siekiama, kad pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiai nebūtų mažesni už nustatytą MMA.

Kaip nurodo Vyriausybė, dėl MMA didėjimo 20 eurų kils maždaug 27 tūkst. biudžetininkų, kuriems netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai, algos. Todėl numatoma vidutiniškai 20 eurų padidinti minimaliuosius pareiginės algos dydžius kvalifikuotiems darbuotojams, specialistams ir struktūrinių padalinių vadovams bei jų pavaduotojams, kad šis dydis nesusilygintų su nekvalifikuotais darbuotojais.

Taip pat siūloma didinti pareiginės algos dydžius pedagogams.

„Priėmus šį įstatymą, darbo užmokestis padidėtų apie 60 tūkst. mažiausiai uždirbančių biudžetinių įstaigų darbuotojų. Mažiausiems pareiginių algų koeficientams padidinti 2018 metų valstybės biudžeto projekte papildomai numatyta 3,8 mln. eurų“, – nurodo Vyriausybė.