Siūlo uždrausti rūkyti prie barų ir kavinių
Sei­mo na­rys Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Min­dau­gas Pui­do­kas įre­gis­tra­vo pa­tai­sas, iš­ple­čian­čias vie­tas, kur bū­tų drau­džia rū­ky­ti.

Pagal jo pataisą, siūloma drausti rūkyti dešimties metrų atstumu aplink restoranus, kavines, barus, kitas viešojo maitinimo įstaigas, klubus, interneto kavines, lošimo namus.

M. Puidokas taip pat nori uždrausti rūkyti prie patalpų, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, vaikų žaidimų aikštelėse ir 100 metrų atstumu aplink jas, saugomose teritorijose.

Masiniuose renginiuose būtų leidžiama rūkyti tik tam specialiai įrengtose vietose.

Tarp nerūkymo vietų atsirastų viešojo transporto stotelės ir stotys bei 10 metrų atstumas aplink jas.

Parlamentaras aiškina, kad rūkantis žmogus kenkia ne tik sau, bet ir aplinkiniams, jie priversti kvėpuoti užterštu oru. M. Puidoko aiškinimu, pataisomis siekiama riboti pasyvaus rūkymo sukeliamą žalą, mažinti rūkymo žalą patiems asmenims bei mažinti šiukšlinimą ir aplinkos taršą.