Siūlo pirmą vairuotojo pažymėjimą išduoti trejiems metams
Sei­me re­gis­truo­tas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mas pir­mą­jį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą iš­duo­ti tre­jiems, o ne dve­jiems me­tams.

Ministerija pranešė, kad pagal siūlymą nusižengimų neturintys nepatyrę vairuotojai per metus galėtų pasikeisti laikinąjį pažymėjimą.

„Toks palengvinimas sumažintų eiles „Regitroje“, o jauni vairuotojai galėtų civilizuotai pasikeisti pažymėjimą, nebėgdami strimgalviais paskutinę dieną“, – pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Seimui pritarus, šis pakeitimas įsigaliotų 2018 metų birželį.