Siūlo neleisti prekiauti vaistais parduotuvėse, prekiaujančiose alkoholiu
Sei­me ski­nan­tis ke­lią svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos ini­cia­ty­vai leis­ti kai ku­riais ne­re­cep­ti­niais vais­tais pre­kiau­ti par­duo­tu­vė­se ir de­ga­li­nė­se, Sei­mo na­rys „vals­tie­tis“ Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis siū­lo užd­raus­ti jų pre­ky­bą par­duo­tu­vė­se, ku­rios pre­kiau­tų al­ko­ho­liu.

Jeigu Sveikatos reikalų komitete, kuris yra pritaręs A. Verygos pataisoms, dirbančio „valstiečių“ frakcijos nario R. Martinėlio idėjai Seimas pritartų, vaistų negalėtų siūlyti visos parduotuvės, turinčios prekybos alkoholiu licenciją – nuo prekybos centrų iki nedidelių kaimo parduotuvių.

„Vaistų prekyba kartu su alkoholiniais gėrimais yra nesuderinama“, – įsitikinęs R. Martinėlis.

Pasak jo, Europos Sąjungos šalyse, kur leidžiama prekiauti vaistais mažmeninės prekybos vietose, yra daugiau apsinuodijimų, susijusių su vaistų ir alkoholio maišymu.

„Tokiu būdu visos degalinės, kurių tinklas Lietuvoje platus, galės vaistais prekiauti be jokių suvaržymų, tuo tarpu prekybininkai turės pasirinkti, ar prekiauti vaistais, ar alkoholiniais gėrimais“, – BNS teigė R. Martinėlis.

Parlamentaras sako, kad toks draudimas nesumažintų vaistų prieinamumo, kurį jis siūlo gerinti steigiant budinčias vaistines.

Seimas šią savaitę leido didžiuosiuose prekybos centruose steigtis ne vienai, o kelioms skirtingų tinklų vaistinėms, nes tai iki šiok buvo draudžiama.