Šeštadienį vandens telkiniuose rasti du negyvi žmonės
Šeš­ta­die­nį van­dens tel­ki­niuo­se bu­vo ras­ti du ne­gy­vi vy­rai, pra­ne­šė Pa­ne­vė­žio aps­kri­ties vy­riau­sias po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Šeštadienio rytą vienas vyras buvo rastas vandens telkinyje Panevėžyje, Senvagėje. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių nenustatyta.

Tuo metu šeštadienį vakare tvenkinyje Biržų rajono Šukionių kaime buvo rastas kitas miręs vyras. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių nenustatyta.