Seimo vicekanclerio kėdė braška
Sei­mo val­dy­ba ra­gi­na at­sis­ta­ty­din­ti par­la­men­to vi­ce­kanc­le­rį An­ta­ną Di­mai­tį, penk­ta­die­nį pa­skel­bė Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Aš perdaviau jam valdybos nuomonę, o pačių priežasčių paklauskite Arvydo Nekrošiaus, jis atsakingas už šią sritį“, – penktadienį BNS sakė parlamento vadovas.

A. Dimaitis Seimo valdybos raginimo nekomentavo.

Seimo vicepirmininkas A. Nekrošius BNS teigė, kad vicekancleriui siūloma atsistatydinti „dėl išreikšto nepasitikėjimo“.

„Tam tikri niuansai jo darbinėje veikloje kelia susirūpinimą ir tam tikrus nuogąstavimus. To vedini mes nusprendėme padėkoti žmogui už darbą“, – sakė politikas.

A. Dimaitis Seimo vicekancleriu dirba nuo 2015 metų. Iki tol jis vadovavo Seimo Bendrųjų reikalų departamentui.