Seimo „valstiečių“ atstovė spaudai Virginija Vervečkaitė palieka pareigas
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos Sei­me at­sto­vė spau­dai Vir­gi­ni­ja Ver­več­kai­tė pa­lie­ka par­ei­gas, ją lai­ki­nai pa­keis frak­ci­jos ko­mu­ni­ka­ci­jos koor­di­na­to­rius Liu­tau­ras Ule­vi­čius.

„LVŽS frakcijai, visiems jos komandos nariams dėkoju už pasitikėjimą, įgytą naują patirtį ir bendrą atsakingą, dinamišką darbą Seime. Per pirmuosius kadencijos metus pavyko nuveikti daug svarbių ir valstybei reikšmingų darbų. Visa tai suteikė daug įdomių ir prasmingų profesinių iššūkių, leido iš arti pažinti įstatymų leidybos užkulisius“, – sako V. Vervečkaitė.

Frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis „apgailestaudamas dėl sprendimo vertina nuoširdų atstovės spaudai darbą sudėtingų pokyčių laikotarpiu“ ir „linki kuo geriausios kloties tolimesnėje profesinėje karjeroje“, nurodoma LVŽS pranešime.

Komunikacijos ir informacijos išsilavinimą bei žurnalistės profesinę patirtį turinti V. Vervečkaitė planuoja ir toliau dirbti komunikacijos srityje, paskutinė jos darbo diena – vasario 2-oji.