Seimo pirmininkas tikisi spėti „nukasti bulves“ kartu su socialdemokratais
Jei­gu So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) ap­sisp­ręs­tų pa­lik­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, šio spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mas ga­lė­tų bū­ti ati­dė­tas iki Sei­mo ru­dens se­si­jos pa­bai­gos, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas.

„Seimo LSDP frakcijos narių aiški dauguma pasisako už tolesnį bendrą koalicijos darbą. Todėl manau, kad turime ieškoti galimybės rudens sesijos laikotarpiui paskelbti moratoriumą radikaliems sprendimams. Tad net jeigu LSDP taryba spalį apsispręstų, kad partija turi išeiti iš koalicijos, galbūt vertėtų atidėti tokio sprendimo įgyvendinimą bent iki rudens sesijos pabaigos, kol bus priimtas kitų metų biudžetas“, – interviu „Verslo žinioms“ sakė Viktoras Pranckietis.

Jo teigimu, jeigu socialdemokratai vis dėlto nutrauktų paramą „valstiečių“ Vyriausybei, ši greičiau liktų dirbti mažumos sąlygomis nei siektų sudaryti naują valdančiąją koaliciją su konservatoriais.

„Nesvarstėme tokio klausimo (dėl galimos koalicijos su konservatoriais – BNS), bet manau, kad Vyriausybė tokiu atveju apsispręstų dirbti formalios mažumos sąlygomis, nes sudarant naują koaliciją tektų labai daug ką peržiūrėti, daug ką kurti iš naujo. Tad atsirastų šioks toks neramumo laikotarpis. Manau, ir konservatoriams būtų nenaudinga šiuo metu eiti į koaliciją, nes dabar jie savo populiarumą kuria ir augina kritikuodami valdžią, bet ne būdami joje“, – sakį parlamento vadovas.

Socialdemokratai yra paskelbę skyrių apklausą dėl tolesnio darbo koalicijoje su „valstiečiais“, kai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga su opoziciniais konservatoriais dėl urėdijų reformos sudarė rašytinį susitarimą. Jie savo nuomones turi pateikti iki rugsėjo 20 dienos, tuomet klausimą svarstys ir sprendimą priims Socialdemokratų partijos taryba.

Tuo metu dauguma LSDP frakcijos Seime narių mano, kad partija turėtų likti koalicijoje.

„Valstiečių“ frakcija Seime turi 56 atstovus, socialdemokratų gretose dirba 19 parlamentarų. Socialdemokratai yra delegavę ūkio, užsienio reikalų ir teisingumo ministrus.