Seimo pirmininkas optimistas: mokestinė reforma pavyks šį mėnesį
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko, kad par­la­men­ta­rams tu­rė­tų pa­kak­ti lai­ko šį mė­ne­sį pri­im­ti įsta­ty­mus dėl mo­kes­čių pa­kei­ti­mų. „Lai­kas yra trum­po­kas, bet įma­no­ma per tą lai­ką su­sit­var­ky­ti ir pri­im­ti ši­tuos įsta­ty­mus“, – Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė V. Pra­nckie­tis.

Parlamento vaodvas pabrėžė, kad įstatymo pataisas reikia priimti iki liepos, kad jos galėtų įsigalioti nuo kitų metų pradžios.

„Mes skatinsime dalykinei diskusijai, kad ji vyktų dalykiškai, o ne kaip nors protokoliškai vilkinant“, – kalbėjo V. Pranckietis.

Vyriausybė teigia, kad antradienį Seimui pateiktomis mokestinėmis permainomis siekiama didinti mažas ir vidutines pajams gaunančių žmonių pajamas, stiprinti kovą su šešėline ekonomika.

Opozicija teigia, kad valdžia planuoja nedidelėmis sumomis padidinti beveik visų visuomenės grupių pajamas, vietoj to, kad bandytų spręsti aktualiausias kelių sričių problemas.

Vyriausybė siūlo didinti neapmokestinamas pajamas, sujungti darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokas, dviem procentiniais punktais mažinti socialinio draudimo įmokas ir įvesti „Sodros“ įmokų lubas, o bazinės pensijos mokėjimą perkelti į valstybės biudžetą.

Konsolidavus socialinio draudimo įmokas darbuotojų pusėje, darbo pajamoms bus taikomi du pagrindiniai tarifai – 21 proc. gyventojo pajamų mokestis, 6 proc. punktais didėjantis dėl bazinės pensijos mokėjimo perkėlimo į valstybės biudžetą, ir 18,5 proc. socialinio draudimo, įskaitant ir privalomąjį sveikatos draudimą, įmoka.

Darbdavio socialinio draudimo įmoka mažės iki 1,24 proc., ji apims nelaimingų atsitikimų, nedarbo ir profesinių ligų draudimą, taip pat įmokas į garantinį ir ilgalaikių išmokų fondus.

Perskaičiuojant darbuotojo mokamas įmokas „Sodrai“, ji visiems bus sumažinta 2 proc. punktais. Tai susiję su permainomis pensijų kaupime – 2 proc. „Sodros“ pervedimų į antros pakopos pensijų fondus naikinimu ir gyventojo įmokos padidinimu iki 4 procentų. Valstybė kaupiantiems antros pakopos fonduose ir toliau prisidės 2 proc. vidutinio darbo užmokesčio.

Atlyginimo riba, iki kurios taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), turėtų augti iki 2,5 vidutinių darbo užmokesčių (VDU), numatytas trejų metų NPD didinimo planas. NPD kitąmet siektų 280 eurų (dabar – 380 eurų, tačiau perskaičiavus pagal pagal naują mokesčių konsolidavimo tvarką, jis būtų 272 eurai). Antrais reformos metais NPD didėtų iki 370 euro, o 2021-aisiais – iki 470 eurų.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūloma įvesti „Sodros“ įmokų lubas: 2019 metais jos siektų 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU), 2020 metais – 84 VDU, o 2021 metais – 60 VDU. „Sodros“ lubas viršijančioms pajamoms būtų taikomas 25 proc. GPM tarifas.

Seimas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo antradienį pritarė po pirmosios stadijos – pateikimo. Už balsavo 52, prieš – 28, susilaikė 15 Seimo narių.

Pagrindiniu pataisų svarstymo komitetu paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas, papildomu – Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Toliau pataisas Seime numatoma svarstyti birželio 21 dieną.