Seimo pirmininkas laikinai stabdo patarėjo Algio Krupavičiaus veiklą
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis lai­ki­nai stab­do vi­suo­me­ni­nio pa­ta­rė­jo Al­gio Kru­pa­vi­čiaus veik­lą.

V. Pranckiečio pranešime pažymima, kad patarėjas neis šių pareigų, kol vyks teisminiai ginčai dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus išvados.

Šią savaitę akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Vigilijus Sadauskas paskelbė išvadą, kad Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. A. Krupavičius ir Kauno technologijos universiteto doktorantė Vitalija Simonaitytė mokslinėje publikacijoje neetiškai citavo kito doktoranto tekstą. Su išvada nesutikęs prof. A. Krupavičius teigia, kad artimiausiu metu kreipsis į teismą.

A. Krupavičius visuomeniniais pagrindais teikia konsultacijas Seimo pirmininkui vidaus politikos klausimais.