Seimo narys Kęstutis Glaveckas gydomas ligoninėje
Sei­mo na­rys li­be­ra­las 69-erių Kęs­tu­tis Gla­vec­kas gy­do­mas li­go­ni­nė­je, BNS pa­tvir­ti­no Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Pasak E. Gentvilo, jo frakcijos kolega ligoninėje gydomas bent nuo praėjusio antradienio.

„Praėjusį antradienį, jis jau buvo grįžęs iš komandiruotės iš Vašingtono, jo nebuvo frakcijos posėdyje, padėjėja pasakė, kad jis ligoninėje“, – BNS sakė E. Gentvilas.

K. Glaveckas balandžio 14–20 dienomis buvo išvykęs su komandiruote į Vašingtoną dalyvauti Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo rengiamame parlamentarų tinklo narių susitikime.