Seimo narių neįsileido į Baltarusiją
Sek­ma­die­nį gru­pė Sei­mo na­rių, no­rė­ję da­ly­vau­ti Bal­ta­ru­si­jos de­mo­kra­ti­nės opo­zi­ci­jos ren­gia­mo­je tarp­tau­ti­nė­je  kon­fe­ren­ci­jo­je  “Re­gio­ni­nis sau­gu­mas: iš­šū­kiai ir pers­pek­ty­vos“, ga­vo ne­igia­mą at­sa­ky­mą dėl vi­zų sky­ri­mo. 

Seimo nario Lauryno Kasčiūno iniciatyva turėję vykti dar 5 Seimo nariai: Audronius Ažubalis, Rasa Juknevičienė, Egidijus Vareikis, Rimantė Šalaševičiūtė, Gintaras Steponavičius negavo Baltarusijos vizų, todėl rengiamoje tarptautinėje konferencijoje apie saugumą, nedalyvaus.

Kaip rašoma išplatintame pranešime spaudai, Seimo narius dalyvauti konferencijoje pakvietė Baltarusijos Jungtinės piliečių partijos pirmininkas Anatolijus Lebedkas. Minske vyksiančioje konferencijoje Lietuvos atstovai turėjo dalyvauti kartu su Latvijos, Lenkijos, Ukrainos kolegomis.

Pasak Seimo nario L. Kasčiūno, į Baltarusiją norėta vykti su labai aiškia žinute – Lietuva nori nepriklausomos Baltarusijos, kuri nevirstų kieno nors kariniu forpostu.

„Vis dar norime tikėti, kad Minsko ir Maskvos sąjunginiai ryšiai dar nevirto „tyliąja“ Baltarusijos absorbcija, kai svarbiausi sprendimai dėl šios šalies ateities jau priimami ne Minske, o Maskvoje. Tikimės, kad po karinių pratybų „Zapad“ Rusijos kariniai daliniai išvyks iš Baltarusijos ir kad šalyje neatsiras naujos Kremliaus karinės bazės“, – sakė L. Kasčiūnas.

Vizos į Baltarusiją negavęs Seimo narys Audronius Ažubalis pabrėžė, kad šis Baltarusijos institucijų sprendimas liudija, jog visos kalbos apie dialogą su A. Lukašenka yra visiškai tuščios. Jokių demokratėjimo apraiškų Baltarusijoje nėra ir šiuo metu – būti negali.

„Ačiū Lukašenkai, kad savaitgalį galėsiu pagrybauti“, – ironiškai pakomentavo Baltarusijos ambasados pranešimą Seimo narė Rasa Juknevičienė.