Seimo nariai neskuba viešinti susitikimų su lobistais
Tik kas tre­čias Sei­mo na­rys vie­ši­no, su ko­kių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais ir re­gis­truo­tais lo­bis­tais su­si­ti­ko Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu, tre­čia­die­nį pra­ne­šė su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius, per­žiū­rė­jęs par­la­men­ta­rų ofi­cia­lius dar­bo ka­len­do­rius ir as­me­ni­nes sve­tai­nes.

Anot jo, daugiausiai susitikimų viešino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Liberalų sąjūdžio politikai.

Daugiausiai susitikimų paskelbė Liberalų sąjūdžio narys Simonas Gentvilas – 48, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai Bronius Markauskas (41), Aurelijus Veryga (36), Viktoras Pranckietis (35), Virginija Vingrienė (30).

Bent vieną susitikimą su interesų grupėmis paskelbė 45 Seimo nariai iš 141-o parlamentaro. Daugiausiai jie viešino susitikimų su verslo asociacijomis bei verslininkais, nevyriausybinių organizacijų atstovais. profsąjungomis, meno, mokslo ir religinių bendruomenių atstovais.

Tuo metu apie susitikimus su registruotais lobistais skelbė trys parlamentarai – „valstietis“ Tomas Tomilinas, liberalas S.Gentvilas ir Aušra Maldeikienė iš Mišrios Seimo narių grupės.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai neviešina jokios informacijos apie savo darbotvarkes.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis trečiadienį pareiškė, jog darbotvarkes turėtų viešinti visi Seimo nariai.

„Seimas tai yra žmonių nuosavybė ir žmonės turėtų pasakyti, kaip Seimas turi elgtis. (...) Kartokime daug kartų Seimo nariams, kad savo darbotvarkes privalu skelbti“, – Žinių radijui sakė parlamento vadovas.

Jis teigė svarstysiantis, ar teikti iniciatyvą, kurioje būtų numatyta prievolė parlamentarams viešinti susitikimus.

„Transparency International“ Lietuvos skyrius teigia, jog analizuojant Seimo narių darbotvarkes buvo skaičiuojami politikų 2017 metų kovo 10 – rugpjūčio 16 dienomis oficialiuose darbo kalendoriuose ir asmeninėse svetainėse daryti įrašai, kuriose nurodyta, su kokiomis interesų grupėmis jie susitiko.