Seimo nariai dar nori didinti biudžetą: siūlo skirti pinigų festivaliams ir žemdirbiams
2018 me­tų biu­dže­tas yra įtemp­tas ir dau­giau iš­lai­dų di­din­ti ne­be­ga­li­ma, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis. Ta­čiau pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo įvai­rioms sri­tims pra­šan­tys Sei­mo na­riai Vy­riau­sy­bės va­do­vo ne­gir­di – pra­šy­mus tei­kia ir val­dan­tie­ji, ir opo­zi­ci­ja.

„Jis yra tikrai pakankamai įtemptas – ant ribos, kalbant apie mūsų įsipareigojimus. Jeigu bus siūloma išlaidos kažkur, tai turi būti pasiūlyta, kur mažinti“, – antradienį Seime žurnalistams sakė premjeras.

Seimo nariai, kaip ir kasmet, jau yra registravę šūsnį siūlymų didinti biudžeto išlaidas.

13 įvairių frakcijų narių siūlo papildomai skirti 25 mln. eurų žemdirbiams, kad būtų įsisavintos visos Europos Sąjungos lėšos, o 50 mln. eurų – melioracijai.

Konservatorius Kazys Starkevičius siūlo rasti 10 mln. eurų Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijai, o Edmundas Pupinis – 2,580 mln. eurų – melioracijai, išlaikant šių metų finansavimo lygį.

Valerijus Simulikas siūlo skirti 35 tūkst. eurų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, socialdemokratas Algirdas Butkevičius ir „valstietis“ Aurimas Gaidžiūnas – 100 tūkst. eurų Radviliškio rajonui Europos žmonių festivaliui, „valstietis“ Alfredas Stasys Nausėda – 1,713 mln. eurų Šilutės polderių priežiūrai.