Seimo kontrolierių įstaigos vėl vadovu paskirtas Augustinas Normantas
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vų dar kar­tą pa­sky­rė Au­gus­ti­ną Nor­man­tą.

Slaptame balsavime už jo skyrimą į šias pareigas ketvirtadienį balsavo 51 Seimo narys, prieš buvo 20 ir susilaikė devyni parlamentarai.

Seimo kontrolierius A. Normantas įstaigos vadovo pareigas eina nuo 2013 metų. Taip pat 2016 metais jis trečiai kadencijai buvo paskirtas Seimo kontrolieriumi.

Lietuvoje yra du Seimo kontrolieriai, jie skiriami penkerių metų kadencijai. Seimo kontrolierių įstaigos vadovu vieną iš Seimo kontrolierių parlamento vadovo teikimu skiria Seimas.

Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.

Kontrolieriai taip pat vykdo įkalinimo įstaigų stebėseną. Nuo 2014 metų pradžios Seimo kontrolierių įstaigai suteiktas mandatas vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose.