Seimo komitete stringa žemės ūkio tyrimas
Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ne­kei­čia sa­vo po­zi­ci­jos – no­ri pats tir­ti si­tua­ci­ją že­mės ūky­je, ta­čiau dar ne­ap­sisp­ren­dė, į ko­kius klau­si­mus ir iki ka­da tu­rė­tų Sei­mui pa­teik­ti at­sa­ky­mus.

Komitetas trečiadienį dar kartą sprendė, ar tyrimo imtis pačiam, ar siūlyti tai daryti tiems parlamentarams, kurie mažiau susiję su žemės ūkiu.

„Darbietis“ Petras Čimbaras piktinosi, kad komitetui pradėjus tyrimą, nebus kam jį atlikti, nes daugelis jo narių turės nusišalinti dėl interesų žemės ūkyje.

„Kaip objektyviai ištirti, kai nebus kam dirbti?“ – teigė P. Čimbaras.

Komiteto pirmininkas „valstietis“ Andriejus Stančikas abejojo, ar komiteto nariai negalėtų atlikti tyrimo.

„Tiesioginio suinteresuotumo nėra, nes komitete nėra ne vieno žmogaus, turinčio daugiau kaip 500 ha“, – teigė A. Skančikas.

Po užsitęsusių diskusijų dėl komiteto galimybės tinkamai atlikti darbą nutarta daryti pertrauką. Todėl kitame posėdyje komitetas apsispręs, į kokius klausimus jis turėtų Seimui pateikti atsakymus – į tuos, kuriuos kelia opozicija ar į tuos, kuriuos teikia kiti Seimo nariai.

Komitetas, be to, nepritarė „tvarkiečio“ Petro Gražulio pageidavimui, kad būtų analizuojamas konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio uošvio Evaldo Čijausko vaidmuo skirstant Europos Sąjungos (ES) Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) paramos lėšas, taip pat siūlymas nustatyti Austėjos Landsbergienės pradinio kapitalo kilmę mokyklų bei darželių verslui Vilniuje.

Tyrimą dėl padėties žemės ūkyje pradėti opozicija pasiūlė paaiškėjus, kad „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojosi politiko sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žeme ir galbūt nepaiso tvarkos, kad vienas fizinis arba juridinis asmuo gali valdyti ne daugiau kaip 500 hektarų.

Opozicija siūlė atsakyti į tris dešimtis klausimų, susijusių su dirbamos žemės įsigijimu, į Lietuvą iš trečiųjų šalių įvežamų trąšų, augalų apsaugos priemonių, žemės ūkio technikos pardavimus, grūdų ir aliejinių augalų, sėklų rinkų pasidalinimą, grūdų elevatorių valdymą.