Seime – pristatomas projektas, kaip gyvensime kitais metais
2018 me­tų biu­dže­tas pir­mą kar­tą per Ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį pla­nuo­ja­mas per­tek­li­nis, sa­ko fi­nan­sų mi­nis­tras. Pa­sak Vi­liaus Ša­po­kos tai da­ry­ti bū­ti­na, nes eko­no­mi­ka šy­la ir rei­kia kaup­ti re­zer­vus ma­žiau pa­lan­kiems eko­no­mi­kos lai­ko­tar­piams.

„Ekonomika šyla, akivaizdu tai iš augančios infliacijos, iš brangstančio nekilnojamojo turto. Turime atsižvelgti į fiskalinės drausmės taisykles ir kaupti rezervus mažiau palankiems ekonomikos laikotarpiams, privalome suvaldyti infliaciją ir, žinoma, mažinti valstybės skolą, kuri pakankamai didelė“, – ketvirtadienį parlamentarams pristatydamas 2018 metų biudžeto projektą tvirtino V. Šapoka.

Ministro teigimu, kitais metais daugiausia lėšų numatyta socialiniai apsaugai ir sveikatai, švietimui, bendroms valstybės paslaugoms finansuoti, ekonomikos augimo spartinimu ir gynybai.

Pasak ministro, bus didinamos šalpos pensijos, kurios „neliestos dešimtmetį“ – nuo 9 iki 40 eurų

Biudžeto pajamos kitais metais planuojama sieks 16,082 mlrd. eurų, o išlaidos – 15,839 mlrd. eurų. Minimali mėnesinė alga nuo kitų metų didės 20 eurų iki 400 eurų. Išlieka 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas šildymui, bet brangs cigaretės, nes didės tabako akcizas. Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) išaugs 70-ia eurų iki 380 eurų. Atsisakoma papildomo NPD tėvams, auginantiems vaikus, – vietoje jo bus skiriama 30 eurų išmoka vaikui, kurią gaus visos šeimos, nepriklausomai nuo jų pajamų.

Po pirmojo biudžeto svarstymo Seime dokumentas paprastai grąžinamas Vyriausybei tobulinti, o galutinai priimamas gruodį.

Pradėjęs svarstyti svarbiausius šalies finansų dokumentus, Seimas plenarinių posėdžių neberengs, todėl biudžeto projektas bus nagrinėjamas parlamentiniuose komitetuose, o parlamentarai galės teikti siūlymus, kokioms sritims kitais metai didinti ar skirti papildomą finansavimą.