Seime liko vienas balsavimas dėl „Magnitskio įstatymo“
Lie­tu­vos Sei­me li­ko vie­nas bal­sa­vi­mas, kad bū­tų pri­im­tas va­di­na­ma­sis Mag­nits­kio įsta­ty­mas, juo į ša­lį bū­tų užd­raus­ta at­vyk­ti už­sie­nie­čiams, su­si­ju­siems su stam­baus mas­to ko­rup­ci­ja, pi­ni­gų plo­vi­mu ar žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais.

Antradienį Seimas po svarstymo pritarė atitinkamoms užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisoms: už balsavo 78, vienas buvo prieš, penki susilaikė. Dar turi būti surengtas balsavimas dėl projekto priėmimo.

Pasak vieno iš šio įstatymo iniciatorių, konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio, Lietuva gali tapti ketvirtąja valstybe pasaulyje, priėmusia tokį teisės aktą. „Magnitskio“ įstatymą turi JAV, Estija ir Kanada.

„Lietuva turi istorinį šansą įsirašyti į valstybių sąrašą, kurios yra principingos, principingai vertina tuos šiurpius nusikaltimus, kurie vyksta už valstybių sienų“, – teigė jis antradienį Seime.

G. Landsbergio teigimu, priėmus įstatymo pataisas, Lietuvos Vyriausybė galės neįsileisti žmonių, kurie „nusikaltimus, pažeidimus prieš žmogaus teises, stambaus masto korupcinius nusikaltimus atliko už Lietuvos teritorijos“.

„Valstietis“ Egidijus Vareikis pabrėžė, kad tokio įstatymo Lietuvai reikia rūpinantis savo saugumu.

„Tokio pobūdžio pataisos yra vadinamos Magnitskio pataisomis, jos siejamos su šia pavarde dėl vienos priežasties – todėl, kad advokatas S. Magnitskis, tirdamas didelės apimties korupcijos bylą, Rusijos Federacijoje buvo suimtas, uždarytas į kalėjimą, nukankintas ir mirė kalėjime. Bet per visą savo ilgą laikotarpį, kai buvo kankinamas ir laikomas kalėjime, sugebėjo aprašyti visa tai, kas vyko ir ką jis žinojo. Todėl bylos informacija, žmonės, kurie atliko veiksmus prieš jį, kurie dalyvavo korupcijos schemose, yra žinomi pasauliui. Jungtinėse Amerikos Valstijose senatorius John McCain'as iškėlė klausimą: ar tai, kad mes žinome pavardes, ar turime juos įsileisti į JAV“, – įstatymo atsiradimo istoriją priminė G. Landsbergis.

Pagal projektą, siūloma, kad užsieniečiui būtų draudžiama atvykti į Lietuvą ne ilgiau kaip penkeriems metams, jeigu yra rimtas pagrindas manyti, kad jis užsienio valstybėje yra padaręs sunkų arba labai sunkų nusikaltimą asmeniui, dėl to buvo pažeistos žmogaus teisės bei laisvės, yra įvykdęs korupcinį nusikaltimą, užsiėmęs pinigų plovimu, kurstęs ar kitaip dalyvavęs darant tokius nusikaltimus, taip pat jeigu jis įtrauktas į Europos Sąjungos, Europos laisvosios prekybos asociacijos, NATO narės valstybės nacionalinį užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą.

Siūloma, kad sprendimą uždrausti tokiam užsieniečiui atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministro siūlymu priimtų vidaus reikalų ministras.

Įstatyme taip pat siūloma nustatyti galimybę į nepageidaujamų asmenų sąrašą įtrauktam užsieniečiui nepranešti apie priimtą sprendimą. Nepranešama būtų, jeigu tai pakenktų valstybės saugumo, gynybos, visuomenės saugumo, nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo interesams.

Įstatymą, pavadintą Sergejaus Magnitskio vardu, 2012 metais priėmė Jungtinės Amerikos Valstijos, su žmogaus teisių pažeidimais susijusiems Rusijos pareigūnams pritaikydamos sankcijas. JAV uždraudė išduoti jiems vizas ir įšaldė aktyvus, sąraše šiuo metu per 40 pavardžių.

Rusijos teisėsauga, užuot tyrusi advokato S. Magnitskio atskleistą nusikalstamą schemą, pateikė jam falsifikuotus kaltinimus, jis buvo suimtas ir mirė kalėjime 2009 metais.