Seimas svarstys kandidatus į VLKK narius
Sei­mas, 60 par­la­men­ta­rų bal­sa­vus už, 8 – prieš ir 25 su­si­lai­kius, po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė kan­di­da­tams į Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos na­rius (VLKK). 

Tai numatantį nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos“ projektą Nr. XIIIP-1301 pristatė Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša.

Komisijos nariais siūloma skirti: Daivą Aliūkaitę, Audrių Antanaitį, Albiną Auksoriūtę, Viliją Dailidienę, Daivą Daugirdienę, Laimantą Jonušį, Jūratę Katinaitę, Rūtą Kazlauskaitę, Liną Murinienę, Bonifacą Stundžią, Andrių Utką, Daivą Vaišnienę, Vidą Valskį, Jolantą Vaskelienę, Rasuolę Vladarskienę, Vilmą Zubaitienę.

Šiuo nutarimu taip pat siūloma atleisti iki šiol pareigas einančius VLKK narius.

Po pateikimo procedūros numatyti Seimo frakcijų susitikimai su kandidatais į komisijos narius.